ศูนย์ฝึกอบรมช่างแอร์ ช่างซ่อมตู้เย็น ช่างซ่อมเครื่องซักผ้า ที่มีมาตรฐานโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการ