ศูนย์ฝึกอบรมช่างแอร์ ช่างซ่อมตู้เย็น ช่างซ่อมเครื่องซักผ้า ที่มีมาตรฐานโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการ

รายละเอียดหลักสูตร...

1.รายละเอียดหลักสูตรช่างแอร์มืออาชีพ

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ท่านเป็นช่างได้แบบมืออาชีพ รู้ลึกรู้จริง พร้อมกับความมั่นใจ

1.ใช้เวลาอบรม 3 วัน โดยจะอบรมวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

2.การอบรมเราจะแยกเป็น : ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นวันศุกร์เป็นภาคทฤษฎีแบบเข้มข้น โดยทางอาจารย์ของสถาบันจะสอนตั้งแต่หลักการการทำงานของแอร์ ส่วนประกอบของแอร์ เครื่องมือวัด การคำนวณ BTU และอื่นๆ และส่วนเสาร์ -อาทิตย์ เน้นภาคปฏิบัติ ทำจริง ปฏิบัติจริง ตั้งแต่บาน ดัด ตัด งอ เชื่อม ท่อทองแดง งาน ติดตั้ง ย้ายแอร์ ล้างแอร์ รวมทั้งซ่อมแอร์ วิเคราะห์อาการเสียของแอร์ โดยมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นงาน และแอร์จริงๆ ให้ท่านทำ มั่นใจได้เลยว่าจบแล้วทำประกอบอาชีพได้เลย

3.ค่าอบรมท่านละ 4,500 บาท โอนเงินวางมัดจำค่าเรียน 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคาร

800px-BBL_Logo

เลขที่ 046-0-26715-6 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล บางนา ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

logo-scb

เลขที่ 156-2-51462-2 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล พระราม 2 ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

799px-KBank_Logo

เลขที่ 604-2-03376-4 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล บางนา ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

4.โทรสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 085-010-7305 ,083-927-8427(คุณรักษา)

2.รายละเอียดหลักสูตรช่างแอร์เน้นปฏิบัติ

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านเป็นช่าง ติดตั้ง และล้างแอร์แบบมืออาชีพด้วยความมั่นใจ

1.ใช้เวลาอบรม 2 วัน โดยจะอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00- 16.00 น

2.การอบรมจะมีทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแบบเข้มข้น โดยครึ่งวันแรกจะเป็นภาคทฤษฎีที่จำเป็น ภาพรวม ระบบเครื่องปรับอากาศ และอีกหนึ่งวันครึ่งจะเป็นภาคปฏิบัติงานท่อทองแดง ตัด ดัด บาน แฟร์ เชื่อม งานติดตั้ง งานล้างเครื่องปรับอากาศ การทำปั๊มดาวน์

3.ค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท โอนเงินวางมัดจำค่าเรียน 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคาร

800px-BBL_Logo

เลขที่ 046-0-26715-6 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล บางนา ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

logo-scb

เลขที่ 156-2-51462-2 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล พระราม 2 ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

799px-KBank_Logo

เลขที่ 604-2-03376-4 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล บางนา ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

4.โทรสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 085-010-7305 ,083-927-8427(คุณรักษา)

3.รายละเอียดหลักสูตรช่างแอร์อบรมนอกสถานที่

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ท่านเป็นช่าง ล้าง ซ่อมบำรุง แอร์ได้แบบมืออาชีพด้วยความมั่น่ใจ

1.ใช้เวลาอบรม 2 วัน โดยจะอบรมวันเสาร์-อาทิตย์หรือตามที่ตกลงกัน เวลา 09.00-16.00 น.

2.การอบรมจะมีทั้ง: ภาคทฤษฎีที่จำเป็น และภาคปฏิบัติแบบเข้มข้น โดยแบ่งเป็นครึ่งวันแรกจะเป็นภาคทฤษฎีที่จำเป็นสำหรับช่างแอร์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือมาตรฐาน และวันครึ่งที่เหลือ เป็นการเน้นภาคปฏิบัติ เน้นทำจริง ปฏิบัติจริง แอร์จริง สถานที่จริง ของท่าน ตั้งแต่งาน บาน ตัด ดัด เชื่อม ท่อทองแดง งานล้างแอร์ รวมทั้งซ่อมบำรุงแอร์ โดยเรามี ชิ้นงาน อุปกรณ์ และเครื่องปรับอากาศจริงๆ ให้ท่านทำ มั่่นใจได้เลยว่าจบแล้วทำได้แน่นอน

3.ค่าอบรมท่านละ 4,500 บาท โดยอบรมอย่างน้อยครั้งละตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป

4.โทรสอบถามและขอใบเสนอราคาเพิ่มเติมได้ที่ 085-010-7305 ,083-927-8427(คุณรักษา)

4.รายละเอียดหลักสูตรช่างซ่อมตู้เย็นมืออาชีพ

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านเป็นช่างซ่อมตู้เย็นแบบมืออาชีพด้วยความมั่นใจ

1.ใช้เวลาอบรม 2 วัน โดยจะอบรมในวันเสาร์- อาทิตย์ เวลา 09.00- 16.00 น.

2.การอบรมจะมีทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแบบเข้มข้น โดยวันแรกจะเป็นภาคทฤษฎี การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ภาพรวมระบบตู้เย็น วันที่สองเป็นภาคปฏิบัติงานเชื่อม, การตรวจอาการ การซ่อมและบำรุงรักษาตู้เย็น

3.ค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท โอนเงินวางมัดจำค่าเรียน 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคาร

800px-BBL_Logo

เลขที่ 046-0-26715-6 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล บางนา ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

logo-scb

เลขที่ 156-2-51462-2 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล พระราม 2 ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

799px-KBank_Logo

เลขที่ 604-2-03376-4 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล บางนา ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

4.โทรสอบถามและขอใบเสนอราคาเพิ่มเติมได้ที่ 085-010-7305 ,083-927-8427(คุณรักษา)

5.รายละเอียดหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องซักผ้ามืออาชีพ

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านเป็นช่างซ่อมเครื่องซักผ้าแบบมืออาชีพด้วยความมั่นใจ

1.ใช้เวลาอบรม 2 วัน โดยจะอบรมในวันพฤหัส- ศุกร์ เวลา 09.00- 16.00 น

2.การอบรมจะมีทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแบบเข้มข้น ทั้งเครื่องซักผ้าฝาบน และเครื่องซักผ้าฝาหน้า โดยวันแรกจะเป็นภาคทฤษฎี การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ภาพรวมระบบเครื่องซักผ้า วันที่สองเป็นภาคปฏิบัติงาน การตรวจอาการ การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า การถอด การล้างถังเครื่องซักผ้าและการประกอบเครื่องซักผ้าแบรนด์ต่าง ๆ

3.ค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท โอนเงินวางมัดจำค่าเรียน 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคาร

800px-BBL_Logo

เลขที่ 046-0-26715-6 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล บางนา ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

logo-scb

เลขที่ 156-2-51462-2 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล พระราม 2 ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

799px-KBank_Logo

เลขที่ 604-2-03376-4 ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล บางนา ชื่อบัญชี รักษา ตรงดี

4.โทรสอบถามและขอใบเสนอราคาเพิ่มเติมได้ที่ 085-010-7305 ,083-927-8427(คุณรักษา)